Черни Осъм

входно-изходни пунктове, ПУ Троян

Геогр. ширина: 317766.312757
Геогр. дължина: 4746172.21816
Надм. височина: 523 м.