КИП Смесите

контролно-информационни пунктове, ПУ Тъжа

Геогр. ширина: 337553.966679
Геогр. дължина: 4734800.04106
Надм. височина: 1435 м.