хижа Плевен

хижи, ПУ Стоките

Геогр. ширина: 327780.827358
Геогр. дължина: 4735187.28016
Надм. височина: 1394 м.