вр. Вежен

върхове, ПУ Тетевен, ПУ Клисура

Геогр. ширина: 42.752043
Геогр. дължина: 24.40707