Киселицата

места за бивакуване, ПУ Троян

Геогр. ширина: 0.000000
Геогр. дължина: 0.00000