GPS данни

Формат на данните

В уебсайта можете да намерите файлове за всички маршрути (тракове), показани на картата, както и за всички видове точки. Файловете са в следните формати:

  • GDB (Garmin MapSource File Format). Използва се от Garmin MapSource. При кликване върху линка за съответния обект се отваря диалогов прозорец с опция за отваряне (в Garmin MapSource) или запазване на файла.

Достоверност и точност на данните

Представените GPS данни (трак-логове и точки) са заснети на терен с ръчни GPS приемници - модели Garmin eTrex Legend HCx и Garmin GPSMAP 60CS. Данните са обработени в софтуерна среда ArcGIS и MapSource. При генерирането на трак-логове за по-дълги маршрути с разнообразни участъци (например Ком – Емине) софтуерно са обединявани записи от различни приемници, дати и часове, което води до някои несъответствия в атрибутивните данни на траклоговете (дати, часове, профили).

При ползване на представената информация следва да се има предвид възможните неточности при записване на географските данни, дължащи се на фактори като: технически спецификации и точност на използваните GPS приемници, работа на места с ограничен сигнал (дълбоки дерета, гъсти гори), работа при условия на плътна облачност. При ползването на данните за ориентиране в планината следва да се имат предвид същите фактори, натрупването на които може в определени случаи да доведе до грешки в позиционирането от порядъка на няколко десетки метра.

ВАЖНО: предоставените GPS данни следва да се ползват единствено като допълнение към съществуващата туристическа маркировка, информационни и указателни табели, печатни и цифрови карти, характерни ориентири на терена, указания от хижари, планинари, местни хора и паркови служители. Преди да ползвате тези данни в планината ви съветваме да се уверите в изправността на вашия GPS приемник, наличността на необходимите данни в паметта му, както и в уменията си да ги използвате за навигация на терен.

Дирекцията на НП „Централен Балкан” и създателите на този сайт не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на представената в него информация.