ПУ Стоките - м. Въртяжката

места за палене на огън, ПУ Стоките

Геогр. ширина: 327828.091563
Геогр. дължина: 4734696.36922
Надм. височина: 1232 м.