ПУ Тетевен – в м. Остриките

места за палене на огън, ПУ Тетевен

Геогр. ширина: 293426.900026
Геогр. дължина: 4740515.19060